2018 YILI İL GENEL MECLİSİ KARARLARI
 
 
OCAK AYI İL GENEL MECLİS KARARLARI
 
ŞUBAT AYI İL GENEL MECLİS KARARLARI
 
MART AYI İL GENEL MECLİS KARARLARI