BÖLÜNMÜŞ YOLLAR…

 

Hükümet Programında yer alan 15.000 km. Bölünmüş yol yapılması projesi açıklandıktan sonra Bolu İlinde ilkönce en öncelikli karayollarından başlamak üzere çalışmalara başlanmıştır.

  CIMG5634 

         Bilindiği gibi Bolu ilimiz Ankara-İstanbul arasındaki yol bağlantısında en önemli geçiş hattının üzerindedir. 2003 yılına kadar İstanbul’dan Abant sapağına kadar biri otoban olmak üzere birde eski E–5 yeni adı ile D–100 bölünmüş yolu tamamlanmış ve hizmettedir. Yine Ankara’dan Gerede’ye kadar D–100 yolu tamamlanmış ve hizmettedir. Yine otoban Ankara’dan Bolu’ya kadar hizmettedir. Ancak 2003 yılına kadar Gerede-Abant sapağı D–100 bölünmüş yolu yapılamamıştır.

            Hükümetimizin aldığı Bölünmüş yol yapım kararından sonra 2003 yılında Bolu Valiliğinin koordinatörlüğünde ilk önce Bolu-Abant sapağı arası 10 km. lik bölünmüş yol yapım çalışmalarına Köy Hizmetleri, DSİ araç ve personel ekiplerince kurulan şantiye ile başlanmış ve toprak hafriyat işleri 2003–2004 yıllarında tamamlanmıştır. Yine 2004 ün eylül ayı içinde de malzemesi karayollarından sağlanarak Köy Hizmetlerince Abant-Paşaköyü arasına stabilize asfalt dökülerek bitirilmiştir. Ancak kış şartlarının ağır geçmesi ile bozulan asfalt, 2005 yılında tekrar yenilenerek Paşaköyü-Abant arası bölünmüş yolu tamamlanmıştır.

            Yine 2005 yılında Yeniçağa- Çaydurt arası 15 km. lik Bölünmüş yol çalışmaları toprak işlerinin yapılması için Özel İdare ekiplerince kurulan bir şantiye ile başlanmıştır.  Toprak işleri 2007 yılında tamamlanarak Karayollarına teslim edilmiştir. Karayolları Gerede-Bolu arası Bölünmüş yolunda ihale ile kalan asfaltlama işlerini ödenekler nispetinde halen tamamlamaya çalışmaktadır.

Yeniçağa-Mengen-Dorukhan arası toplam 20 km. olan Bölünmüş Yolumuz Karayolları Yatırım programında olmayıp, 19 Mart 2008 tarihli 26821 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca Bolu ve Zonguldak Valiliklerimizce yapımı planlanmıştır. Mengen-Dorukhan arası Zonguldak Valiliğince ihale edilerek tamamlanmıştır.

Mengen-Yeniçağa bölünmüş yolunda ise 07 Nisan 2008 tarihinde önce Bolu İl Özel İdareye ait toplam 9 muhtelif iş makinesi ve personeli ile işlerin az olduğu ölü sezonunda yol yapım çalışmasına başlanmıştır.  Daha sonra Sayın Valimiz Halil İbrahim Akpınar’ın ilimize tayini ile 09 Haziran 2008 tarihinde vardiyalı çalışma sistemine geçilmiştir. Daha sonra asfalt sezonunun başlaması dolayısı ile iş makineleri Köylere alınmış ve Bölünmüş yol çalışmaları kiralık makineler ve dışarıdan alınan personelle sürdürülmüştür. İl Özel İdaresi tarafından 36 adet, kiralık 35 Adet olmak üzere toplam 71 değişik iş makinesi ve hizmet alımı ve çeşitli yöntemle sağlanan toplam 102 adet personel ile 16 Ağustos 2008 tarihine kadar vardiya çalışması sürdürülmüştür. Toplam 20 Kilometrelik yol inşaatının 13 kilometrelik kısmında 2008 yılında yapılan nebati temizlik, dolgu ve sıkıştırma işleri bitirilerek reglaj çalışmaları tamamlanmıştır. Kalan 7 kilometrede % 80 oranında dolgu ve sıkıştırma çalışmaları bitirilmiştir. Bölünmüş yolda 2008 sonu itibarı ile akaryakıt, personel giderleri, makine kirası ve diğer masraflarla 2.100.000 YTL. Civarında para harcanmıştır. Sene sonu itibarı ile bu paranın 1.000.000 YTL. si Karayollarından Özel İdareye aktarılmıştır. Yine yolda bulunan köprü, menfez, duvar gibi keşif miktarı 6 milyon YTL. tutarındaki sanat yapıları için Mengen Köylere Hizmet Götürme Birliğince, 27.6.2008 tarihinde ihalesi yaklaşık 3 milyon YTL. ye yapılmıştır. İşler tamamlandıkça Özel idareye Karayolları tarafından gönderilen ödenekler Mengen Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır. Ayrıca üst yapı (asfalt altı) çalışmaları için 13 milyon YTL. keşif bedelli işler, Mengen Köylere Hizmet Götürme Birliğince, 10.10.2008 tarihinde yaklaşık 6 milyon YTL ye ihale edilmiştir. İşin bitimi nispetinde Özel İdareye Karayollarından gelen ödenekler, Mengen Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılmıştır. Tüm yapılan bu işler Özel İdare teknik elemanlarının proje, ölçüm, yapım, kontrol ve denetiminde gerçekleştirilmiştir.

CIMG5641

Mengen-Yeniçağa yolundaki 2009 yılındaki çalışmalarda 15 kişilik Özel İdare personeli ile ve hizmet alımı yolu ile 37 kişi ile birlikte toplam 52 kişiyle, çalışmalara 15 Mart 2009 tarihinde başlanmıştır. Yolda yapılan çalışmalarda 6 Ekim 2009 tarihine kadar; yolun tamamında 1.000.000 m3 civarında ariyet kazısı ve dolgusu tamamlanmıştır. Yolda 20 km.lik bölünmüş proje platformu oluşturulmuş, bunun için gerekli tüm kazı ve dolgu işlemleri tamamlanmıştır. Yolun tamamına mevcut asfalt dışındaki bölümlere asfalt altı dere malzemesi çekilerek sulanıp sıkıştırılmış, 14. km.lik bölümün asfalt altı reglajı tamamlanmıştır. Ayrıca yolun 12 km.sinin asfalt altı mekanik kısmı tamamlanmıştır. Son olarak Karayollarınca Ekim ayında yolun 7 km.sinin asfalt sathi kaplaması yapılarak hizmete açılmıştır. İhalesi yapılan diğer üst yapı çalışmalarının bitirilmesini müteakip Karayolları Genel

Müdürlüğünce yapılacak ayrı bir asfalt kaplama ihale neticesinde 20 km yolun kalan asfalt kaplaması yapılarak yolun tamamı hizmete açılacaktır.

Sonuç olarak Özel İdare tarafından şu ana kadar; Karayolları Birim fiyatlarına ve mukayeseli keşifler raporuna göre, özel idarece toplam( kdv  hariç.)  11.241.779  Ytl. lık iş yapılmıştır.

Ayrıca 30.08.2009 tarihi itibarı ile 2008–2009 yıllarında Bolu ili Yeniçağa – Mengen 20 km bölünmüş yol çalışmasında, direkt olarak veya Mengen Köylere hizmet Götürme Birliğine para aktarmak sureti ile Özel İdare tarafından akaryakıt, personel, kiralık iş makinesi vs. yapılan harcamalar toplamı ise KDV dahil 5.491.102,41 TL. dir.

Burada özellikle belirtmek istiyorum ki; Karayolları keşfindeki 11 milyon TL. tutarındaki işler, üçte bir oranındaki 5.5 milyon TL. tutara Özel İdarece gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar sonucunda devlet bütçesinde büyük tasarruf yapılmıştır.

Bu harcanan 5.491.102,41 TL. paranın önce de belirttiğim 1 milyon YTL. si 2008 sene sonu itibarı ile Karayollarından Özel İdareye aktarılmıştır. Daha sonra 2009 yılı Eylül ayı içerisinde Karayollarından 4.5 milyon TL. daha Özel İdareye aktarılmıştır. 2010 yılı içinde Mengen-Yeniçağa Bölünmüş Yolunda kalan işlerin bitirilmesi için ise 828.000. TL. ye daha gerekli olduğu Karayollarına yazılmıştır. En son Karayolları Bölge Müdürlüğünden 200.000 TL.  daha Özel İdare hesaplarına 2009 Aralık ayında havale edilmiştir.

En son olarak üç senedir Mengen-Yeniçağa Bölünmüş yol çalışmalarında sona gelinmiştir. Özel İdare olarak burada büyük özveri gösterilmiş büyük harcamalar yapılmıştır. Başta Valimiz Halil İbrahim Akpınar olmak üzere birçok zorluklarla karşılaşılmıştır. Ama sonuç olarak Karayolları da yapılan harcamaların tamamını karşılayarak 5.5 milyon TL. civarında ödeneği Özel İdareye göndererek harcamaları karşılamıştır. Bizim kazancımız ve sevincimiz ise, Bolu’da Mengen-Yeniçağa arasında trafik yönünden problem olan ve birçok kazalara sebep olan yolun ikiye ayrılarak güvenli trafiğe açılmasıdır.

CIMG5646

Burada tekrar, Mengen-Yeniçağa Bölünmüş yol çalışmalarında;  Başta Valimiz Halil İbrahim Akpınar olmak üzere, Mengen Kaymakamlığı Köyler Hizmet Götürme Birliğine, Gen.Sekr. Yard. Oktay Güneş, Proje Çalışmaları Sorumlusu İnşaat Mühendisi Çetin Yıldızbaş ve Özel İdareden görevli olarak çalışanlara ve emeği geçen diğer personelimize yaptıkları bu özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum.

Tahsin AKDUMAN

Genel Sekreter