İl Genel Meclisi, yılın ilk mesai günü 02.01.2018 tarihinde Ocak ayı  toplantılarına başladı.
 
     İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer başkanlığında, hafta boyunca devam edecek olan Ocak ayı toplantıları gündeminde yer alan; 
1- İl Özel İdaresi tarafından yapılan maden sevki denetimlerinde kaçak olarak yakalanan malzemeye kesilecek cezaya esas olmak üzere ve İl Özel İdaresine ait ruhsatlı ariyet ve Kalker ocaklarından satılacak olan malzemelerin 2018 yılında uygulanacak m³ fiyatlarının belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi,
2- İl Özel İdaresinin 2018 yılında uygulanacak olan Etüt ve Rapor ücretlerinin belirlenmesi  ile ilgili   Plan ve   Bütçe Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi,
3- Göynük İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine ödenek aktarılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi,
4- İlimiz Merkez İlçe ve diğer İlçelerin Belediye mücavir alan sınırları dışında kalan alanlardaki taşınmazların 2018 yılı için yeni imar tarifelerinin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi,
5- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait  Merkez ilçe Aktaş Mahallesinde bulunan Gazipaşa Orta Okulu yeni binadaki 105 m²’lik alanın kantin olarak işletmek ve işletilmek üzere tahsis edilmesine ilişkin Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi,  
6- İl Özel İdaresi tarafından kiraya verilecek olan yeraltı ve kaynak sularına 2018 yılında uygulanacak olan m³  kiralama bedellerinin belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi,
7- Mudurnu İlçesi, Kovucak Köyüne içme ve kullanma suyu tahsisi ile ilgili  Çevre ve Sağlık Komisyonundan gelen raporunun görüşülmesi,
8- Göynük  İlçesi Köybaşı Köyü, tapunun 102 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza ilişkin hazırlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına dayalı Üretim tesis alanı amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama  İmar Planı değişikliğinin onanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonundan gelen raporun görüşülmesi,
9- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Merkez İlçe Sümer Mahallesinde bulunan Hacı Bayram Veli Ortaokulu yeni binada 60 m²’lik alanın kantin olarak işletmek ve işletilmek üzere tahsis edilmesine ilişkin Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi,
10- İlimiz Merkez İlçe ve diğer İlçelerin Belediye  imar planları ile mücavir alan dışında kalan kaçak yapılaşmalarda 2018 yılında uygulanacak olan para cezalarının belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
11- Mudurnu İlesi Bekdemirler Köyü, tapunun 176 ada 14 parsel nosunda kayıtlı  taşınmaz için hazırlanan Turizm Tesis alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi,
12- Mudurnu İlçesi Ilıca köyü, tapunun 101 ada 200,201,202,203,211,227 ve 228 nolu taşınmaz için hazırlanan Termal Turizm Tesis alanı amaçlı 1/5000 ölçekli revizyon imar planı ve 1/1000 ölçekli revizyon uygulama  İmar Planının onanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi,
13- İlimiz Merkez İlçe Yumrukaya Köyü  tapunun 723 ada, 724 ada18 numaralı parsele ait Turizm Tesis alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi,
14- İl Özel İdaresinin 2018 yılında Makine ve Ekipman kira bedellerinin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi,
15- İlimiz Merkez ve İlçeleri  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetlerine hayırsever vatandaşlar arasından  iki’şer adet üye seçimi,
16- 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 17. maddesi gereği  Denetim Komisyonuna  beş adet  gizli oylama ile üye seçimi,
17- İl İnsan Hakları kurulunda İl Genel Meclisini temsilen görev yapmak üzere  bir   adet üye seçimi,
     18- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Büyükcami Mahallesi Taşhancılar Caddesi No:2’de bulunan binanın giriş katının sağ bölümü ile 1. katının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına tahsis edilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi,   
19- İlimiz Gerede İlçesi Ahmetler köyü Yeni (Kamiller ) Mahallesinin Köy Yerleşik Alanı Genişletme Planının onanması talebi,   
                                  
     İle ilgili konular görüşülecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
İSAY2 Galeri