İl Genel Meclisi, Ağustos ayı toplantıları 07.08.2017 Pazartesi günü gerçekleşen ilk oturumla başladı.
 
İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer başkanlığında  hafta boyunca devam edecek olan Ağustos ayı toplantıları, gündeminde yer alan;  
 
1-İl Özel İdaresinin 2017 mali yılı Bütçesinin Plan Proje ve İnşaat Müdürlüğü Mamul ve Mal Alımları bölümündeki ödenekten 1 adet hizmet aracı satın alınıp, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne hibe edilmesi talebi,
 
2-Mengen İlçesi Hacıahmetler köyü hudutlarında 56 nolu parsele ilişkin hazırlanan turizm tesis alanı amaçlı uygulama imar planlarının onanmasına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 
3-Gerede İlçesi, Ahmetler köyü yeni yerleşim alanı alanı 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planının Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği gereği 1/5000 nazım imar planı onaylanıncaya kadar yürürlükten kaldırılması, 1/5000 ölçekli  nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanıp onaylanıncaya kadar,  Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılmasına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 
4-Mudurnu İlçesi Kurtlar ve Bostancılar köylerinin mevcut planların revize edilerek 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli imar planının hazırlanıp onaylanmasına kadar geçen süre içinde söz konusu alanda  Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılmasına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 
5-Mudurnu İlçesi Avdullar köyüne içme ve kullanma suyu tahsisi yapılmasına ilişkin Çevre ve  Sağlık komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 
6-Mengen İlçesi, Teberikler köyündeki 160,00 m²’lik 74 nolu parselin, Teberikler köyü tüzel kişiliği adına satışın yapılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 
7-Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Merkez İlçe İzzet Baysal caddesinde bulunan iş merkezinin 94-H nolu dükkanın koordinasyon merkezi olarak kullanılmak üzere 3 yıl müddetle Bolu Belediyesine tahsisinin yapılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi  talebi.
 
8-Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Kıbrısçık İlçesi, Karadoğan mahallesinde bulunan tapunun 1 ada, 75 parsel ve 38 ada, 7 parsel numarasında kayıtlı taşınmazların satışının yapılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 
9-Mudurnu İlçesi Kurtlar köyü tapunun 609 parsel nolu taşınmaz için hazırlanan tarım ve hayvancılık tesis alanı amaçlı uygulama imar planı değişikliğinin onanmasına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 
10-İlimiz, Gerede İlçesi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezinin fiziki yapısı, hizmet koşulları ile ilgili Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonundan gelen raporun  görüşülmesi talebi,
 
  İle ilgili konular görüşülecektir.
 
 
       
İSAY2 Galeri