İl Genel Meclisi, Eylül ayı toplantıları 11.09.2017 Pazartesi günü gerçekleşen ilk oturumla başladı.
 
İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer başkanlığında, hafta boyunca devam edecek olan Eylül ayı toplantıları gündeminde yer alan;  
 
1-Göynük İlçesi, Bekirfakılar Köyü 5 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (Kümes) amaçlı uygulama imar planının onanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 
2-Mudurnu İlçesi, Gürçam Köyü 144 ada, 4,5 ve 145 ada 3 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000  ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli Eğitim Tesis Alanı amaçlı uygulama imar planının onanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 
3-Mudurnu İlçesi, Sürmeli Köyü 18,19,20 parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı  ve 1/1000 ölçekli Tarım ve hayvancılık Tesis alanı amaçlı uygulama imar planının onanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 
4-Merkez İlçe, Güneyfelakettin Köyü 904 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Tarım ve Hayvancılık Tesis alanı amaçlı uygulama imar planının onanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 
5-Göynük İlçesi, Yeniköy Köyü, Merkez, Aktaş (Köper), Alancık ve Aydınlar mahallelerine içme ve kullanma suyu tahsisi yapılması  ile ilgili İmar, Çevre ve Sağlık Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 
6-Gerede İlçesi, Aşağıörenbaşı Köyü ile Yukarıörenbaşı Köyü Demirci mahallesine içme ve kullanma suyu tahsisi Çevre ve Sağlık Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 
7-Merkez İlçe, Ericek Köyü 1450,1451,1452,1453 ve 1454 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli teknik altyapı alanı (yeni yol düzenlemesi) amaçlı uygulama imar planının onanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 
8-Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Merkez İlçe Çıkınlar mahallesi hudutlarında bulunan tapunun 1648 ada, 1 parsel nosunda kayıtlı 4.616,00 m²’lik taşınmazın Temel Eğitim İlkokulu yapılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına tahsisinin yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonlarından gelen raporların görüşülmesi talebi,
 
9-İlimiz Merkez İlçe ile diğer ilçelerde bulunan okullarımızın bahçelerinin asfaltlanması ve çevre düzenlemesi için 2017 yılı İl Özel İdare bütçesinde ayrılan ödenek ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce nasıl bir çalışma yapıldığı hususuna  ilişkin Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,               
 
  İle ilgili konular görüşülecektir.
 
 
 
 
 
 
İSAY2 Galeri