İl Genel Meclisi, Mart ayı toplantıları başladı.
 
   İl Genel Meclisi, Mart ayı toplantıları 06.03.2017 Pazartesi günü gerçekleşen ilk oturumla başladı.
 
   İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer başkanlığında, hafta boyunca devam edecek olan Mart ayı toplantıları gündeminde yer alan;
 
1-İlimiz Merkez İlçe Küplüce köyü Merkez mahallesine içme ve kullanma suyu tahsis edilmesine   ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyonu’ndan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 
2-Kıbrısçık Köye Yönelik Muhtelif Hizmetler’de kullanılmak üzere yardım bölümünden 45.000,00TL. ödeneğin Kıbrısçık Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına aktarılmasına ilişkin  Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 
3-İlimiz Merkez İlçe Yeniköy köyüne içme ve kullanma suyu  tahsis edilmesi talebi,
 
4- Kıbrısçık İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nda 2017 yılında görev yapmak üzere 1 adet hayırsever vatandaş seçilmesi talebi,
 
5-İlimiz Merkez İlçe Yuva köyü Merkez, Aşağı ve Kütükçüler mahallelerine içme ve kullanma suyu tahsis edilmesine ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyonu’ndan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 
6-Merkez ilçe Muratlar köyü yeni yerleşim yerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli  Uygulama  İmar Planı onaylanıncaya kadar 3194 sayılı İmar Kanununun 27. maddesi ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği  hükümlerince işlem yapılması konusunda İmar ve Bayındırlık Komisyonu’ndan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 
7-limiz Merkez İlçe Bağışlar köyü Kadılar (öte) mahallesine içme ve kullanma suyu  tahsis edilmesi talebi,
 
8-Bolöztur A.Ş.ne ait 14 BU 759 plakalı aracın KDV dahil 5.000,00 TL’ye  İl Özel İdaresi’ne satın alınmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 
9- Merkez İlçe Yumrukaya köyü 1 pafta, 1382 numaralı parsel için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli II. Konut Alanı Amaçlı Uygulamalı İmar Planı’nın onaylanmasına ilişkin İmar ve Bayındırlık   Komisyonu’ndan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 
10- Merkez İlçe Güneyfelakettin  köyü 904 numaralı parselinde kayıtlı taşınmaz için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Tarım ve Hayvancılık Alanı Amaçlı  Uygulamalı İmar Planı’nın onaylanmasına ilişkin İmar ve Bayındırlık  Komisyonu’ndan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 
11- Merkez İlçe Çatakören   köyü 2078 numaralı parselinde kayıtlı taşınmaz için1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Tarım ve Hayvancılık Alanı Amaçlı  Uygulamalı İmar Planı’nın onaylanmasına ilişkin İmar ve Bayındırlık  Komisyonu’ndan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 
12- İlimiz Mengen İlçesi Nazırlar köyü ve  mahallelerine içme ve kullanma suyu  tahsis edilmesi talebi,
 
13- Göynük  İlçesi  Tepebaşı  köyü 152 ada 5 numaralı parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli  Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (Akaryakıt – LPG İkmal İstasyonu)  Amaçlı  Uygulamalı İmar  Planı’nın onaylanmasına ilişkin İmar ve Bayındırlık  Komisyonu’ndan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 
14- Merkez ilçe, Değirmenbeli köyü, Elmalık deresinde bulunan Q=3,00lt./sn. debilik dere suyunun Q=0.15 lt./sn. debilik kısmının kiralanması için kira süresinin belirlenmesine ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyonu ile  Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 
15- Mülkiyeti İl Özel İdaresi’ne ait İzzet Baysal caddesinde iş merkezinde bulunan, Z-2,Z-3 ve Z-4 nolu, Bolu Müftülüğüne tahsisli dükkanların tahsis süresinin 09.09.2016 tarihinde sona ermesi nedeniyle tahsis süresinin uzatılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 
16- Mengen ilçesinde Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi adı altında faaliyet gösteren 2 adet özel okulun fiziki yapısı ve öğrencilerin eğitim durumları ile ilgili çalışma yapılmasına  ilişkin Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu’ndan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 
İle ilgili konular görüşülecektir.
 
 
İSAY2 Galeri