İl Genel Meclisi Mayıs  ayı toplantıları 02.05.2017, Salı günü gerçekleşecek ilk oturumla başlayacak.
 
İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer başkanlığında, hafta boyunca ve 06.05.2017 Cumartesi günü de devam edecek olan Mayıs ayı toplantıları gündeminde yer alan;  
 
1-İl Özel İdaresinin 2016 mali yılı “Gelir – Gider”  kesin hesap cetvellerinin incelenmesi talebi,
 
2-İlimiz Mudurnu İlçesi Çepni Yaylası üstü, Beşpoyra 1 membasında yer alan Q=3,00 lt/sn  kaynak suyunun  Q:1,00 lt/sn’lik kısmının kiralama süresinin belirlenmesi talebi,
 
3-İlimiz Mengen İlçesi Kadılar Köyünde tapunun 1100 parsel numarasında kayıtlı 397,00 m²’lik taşınmaz için Muhittin KAYAALTI adına verilen tapu tahsis belgesinin kesin tapuya çevrilmesi talebi,
                              
4-İlimiz Mengen İlçesi Kadılar Köyünde tapunun 1101 parsel numarasında kayıtlı 372,00 m²’lik taşınmaz için Ahmet ALTINTAŞ  adına verilen tapu tahsis belgesinin kesin tapuya çevrilmesi talebi,
 
5-İlimiz Dörtdivan İlçesi Yağbaşlar  Köyünde tapunun 977 parsel numarasında kayıtlı 400,00 m²’lik taşınmaz için Gülfidan  ATLIKAN adına verilen tapu tahsis belgesinin kesin tapuya çevrilmesi talebi.
 
6-İlimiz Mudurnu İlçesi, Sarıyer Köyü hudutlarında 689 parsel numaralı taşınmaz için hazırlanan Tarım ve Hayvancılık Tesis alanı amaçlı imar planının onanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 
7-İlimiz Seben İlçesi Kuzgölcük Köyü, Dereceören Mahallesine içme ve kullanma suyu tahsis edilmesine ilişkin Çevre ve  Sağlık Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 
8-Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Mudurnu İlçesi Kaygana Mahallesinde bulunan tapunun 7 parsel numarasında kayıtlı 7287,04 m²’lik taşınmazın Devlet Hastanesi yapılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne süresiz tahsis yapılmasına ilişkin ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen raporların görüşülmesi talebi,
 
9-İlimiz Mudurnu İlçesi Ilıca Köyü hudutlarında tapunun 101 ada, 201, 209, 211, 228 ve 277 parsel numaralı taşınmazlar için hazırlanan Termal Turizm Tesis Alanı amaçlı ilave revizyon uygulama imar planının onanması  ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 
10-2017 Yılı İl Özel İdaresi bütçesinin Destek Hizmetleri Müdürlüğü kısmında Kıbrısçık Hükümet Konağı bölümünde bulunan 20.000,00 TL ödeneğin Kıbrısçık Köylere Hizmet Götürme Birliği hesabına  aktarılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi  talebi,
 
11-Mudurnu İlçesinde Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin fiziki yapısı ve öğrencilerin eğitim durumları ile ilgili çalışma yapılmasına ilişkin Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
 
12-İl Genel Meclisi 2017 yılı  tatil ayının belirlenmesi,
 
        İle ilgili konular görüşülecektir.