İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın sorumluluğunda ve koordinasyonunda yürütülen e-İçişleri Yazılım Geliştirme ve İdame Projesi kapsamında, Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Başbakanlık ve Bakanlıklar başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşu arasında entegrasyonu sağlanarak kullanılmaya başlanılan Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS),  Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ve e-Arşiv konularında Hizmet – İçi Eğitim düzenlendi.
İl Özel İdaresi toplantı salonunda, 07.03.2018 - 09.03.2018 tarihleri arasında üç gün süreyle devam eden eğitim, İdaremiz e-içişleri kullanıcı personeline yönelik olarak düzenlendi.
İdaremiz e-İçişleri Proje Sorumlusu olarak görev yapan İşletme Teknisyeni Suat Erim ÖZBAY tarafından verilen eğitimde; İdaremizin kullanmakta olduğu e-İçişleri Projesi kapsamında sistem üzerinden diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan yazışmalarda dikkat edilmesi gereken kurallar ile KEP adresi bulunan kurumlara evrakın sistem üzerinden nasıl gönderilebileceği, e-Arşiv sisteminin oluşturulması ile sistem üzerinden evrakın direkt nasıl bulunabileceği ve benzeri konularda bilgiler verildi. Katılımcı personelin sorularının cevaplandırılması ile eğitimler sona erdi
 
 
 
 
 
İSAY2 Galeri