İl Genel Meclisi,  Şubat ayı toplantıları 06.02.2017 Pazartesi günü gerçekleşen ilk oturumla başladı.
 
İl Genel Meclisi başkanı Yaşar Yüceer başkanlığında, hafta boyunca devam edecek olan Şubat ayı toplantıları gündeminde yer alan,
 
1-Merkez İlçe Yumrukaya köyü 1 pafta, 1382 numaralı parseller için 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli II. Konut alanı amaçlı uygulamalı imar planının onaylanması talebi,
2-Merkez İlçe Güneyfelakettin köyü 904 numaralı parsellinde kayıtlı taşınmaz için 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli Tarım ve Hayvancılık Alanı amaçlı uygulamalı imar planının onaylanması talebi,
3-Merkez İlçe Çatakören Köyü 2078 numaralı parselinde kayıtlı taşınmaz için1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli Tarım ve Hayvancılık alanı amaçlı  uygulamalı imar planının onaylanması talebi,
4-Göynük  İlçesi  Tepebaşı  köyü 152 ada 5 numaralı parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli  Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (Akaryakıt – LPG İkmal İstasyonu)  amaçlı  uygulamalı imar planının onaylanması talebi,
5-Merkez İlçe, Değirmenbeli köyü, Elmalık deresinde bulunan Q=3,00lt./sn. debilik dere suyunun Q=1,50 lt./sn. debilik kısmının kiralanması için kira süresinin belirlenmesi talebi,
6-Göynük İlçesi, Pelitçik köyüne içme ve kullanma suyu tahsisi yapılmasına ilişkin Çevre ve Sağlık komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
7-Göynük İlçesi, Bozcaarmut köyüne içme ve kullanma suyu tahsisine ilişkin Çevre ve Sağlık komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
8-Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Merkez ilçe, Aktaş Mahallesi Öney Sokakta bulunan tapunun 708 ada, 109 parsel numarasında kayıtlı 572,00 m2.lik taşınmaz üzerine yap-işlet-devret modeli ile  taşınmazın kiraya verilmesine ilişkin  İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
9-İlimizde bulunan üstün zekalı öğrencilerin eğitim koşulları ile ilgili çalışma yapılmasına  ilişkin Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonundan gelen raporun görüşülmesi talebi,
10-İlimiz Merkez İlçe Küplüce köyü Merkez Mahallesine içme ve kullanma suyu tahsis talebi,
11-İlimiz Merkez İlçe Yuva köyü Merkez, Aşağı ve Kütükçüler Mahallelerine içme ve kullanma suyu tahsisi talebi
 
İle ilgili konular görüşülecektir.
 
 
 
İSAY2 Galeri